خواص یا عوام

خواص جامعه مهم‌تر هستند یا عوام؟ این مشکل عوام و خواص که امروزه در جامعه ما وجود دارد داستان امروز و دیروز نیست. داستان هزاران سال است؛ داستانی که زمان امام اول ما هم بوده است. بسیاری سعی می‌کنند در این میان طوری پیش بروند که رضایت دو طرف را تا حد ممکن جلب کنند، که معمولا رضایت هر طرف به اندازه ای جلب می‌شود. میزان سنگینی کفه ترازو به هر طرف هم بستگی به آن شخص و گرایش هایش دارد. اما بهترین روش را امام علی(ع) پیشنهاد می‌دهد؛ همانکه 

امام على علیه ‏السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالک اشتر ـ نوشت : باید میانه‏روى در حقّ و گستراندن عدالت و عمل به آنچه بیش از هر چیز رضایت ملّت را فراهم مى‏آورد، محبوبترین کارها در نزد تو باشد؛ زیرا نارضایى توده مردم رضایت خواصّ را بى اثر مى‏سازد و نارضایتى خواص، با رضایت توده مردم، بخشوده مى‏شود. و هیچ یک از افراد ملّت همچون طبقه خواصّ نیست؛ زیرا این طبقه به هنگام آسایش بار سنگین‏ترى بر دوش حکمران هستند و در گرفتارى‏ها و مشکلات، کمتر به او کمک مى‏کنند، دادگرى را ناخوش مى‏دارند، خواسته‏ها و توقّعات بیشترى دارند، اگر به آنها چیزى داده شود، کمتر قدردانى مى‏کنند و اگر دریغ شود دیرتر عذر مى‏پذیرند و در پیشامدهاى ناگوار روزگار ن اشکیباترند. ستون دین و جامعه مسلمانان و نیروى همیشه آماده در برابر دشمنان، در حقیقت همان توده ملت است. پس باید گرایش تو به آنان باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید