احمدی نژاد و همدردی نامتعارف با مادر چاوز / به یاد کفش‌های بند دار

و شاید با دیدن این صحنه یاد بسیاری از آن‌هایی بیفتیم که با جرم‌های ساده برایشان پرونده درست کردند؛ رئیس جمهور ایران به عنوان نماد کشور این‌گونه با مادر چاوز همدردی می‌کند.

همه باید پاسخگو باشند به جز رئیس جمهور؛ می‌گوید من 24 میلیون را دارم و شما...

یاد حرف‌‌های بنی صدر می افتم؛ او هم از رای‌هایش مدام سخن می‌گفت.

اما مردم به این احمدی‌نژاد رای نداده بودند. احمدی نژاد آن‌ها کفش بند دار به پا می‌کرد تا هنگام پوشیدن و درآوردن خم شود تا فکر نکند آدم مهمیه (بخشی از فیلم تبلیغاتی سال 84)

/ 0 نظر / 22 بازدید