مجلس؛ صدای ملت

یکی از مواردی که در جلسه تاریخی برکناری وزیر کار اتفاق افتاد، تاکید احمدی نژاد روی این نکته بود که مردم اون را مستقیم انتخاب کرده اند اما رئیس مجلس را نه.

اما اشاره ای نکرد که 192 نماینده که بیشترین رای تاریخ استیضاح‌های جمهوری اسلامی را دادند، را مردم با رای مستقیم خود انتخاب کرده اند؛ همان‌های بودند که بوسه بر پیشانی لاریجانی زدند.

 

بوسه بر صورت لاریجانی در مجلس پس از استیضاح تاریخی

بعد از جلسه تاریخی مجلس

اتفاقات بعد از این جلسه حاکی از بغض خوابیده نمایندگان مردم بود که با زبان لاریجانی این بغض ترکید.


و بعد احمدی نژاد می‌گفت برادر رئیس مجلس تخلف مالی دارد و...

خب این پرونده مهمی است که تخلفات مالی اطرافیان شخصیت‌های سیاسی بررسی شود؛ اما جای مطرح کردن این موضوع در این جلسه بود؟ هرچند در نحوه ضیط کردن فیلم که به صورت غیرقانونی بود نیز جای بحث زیادی است که مرتضوی دوربین را کار گذاشته و گفته طرف بیاد حرف بزنند.

به هرحال این یک شکست سیاسی تمام عیار برای مردی بود که در این چهار سال دوم ریاست جمهوری اش مردم را خون به دل کرده بود.

/ 0 نظر / 41 بازدید